Realizace projektu

Klíčové aktivity:

Informační semináře

Součástí projektu budou informační semináře určené potenciálním zájemcům. V rámci seminářů bude představen celý projekt včetně popisu jednotlivých aktivit. Zájemci o kurz zde mohou položit své otázky. Tyto informační semináře, v délce přibližně jedné hodiny, se budou konat dle potřeby, vždy pro skupinu potenciálních zájemců.

  • Motivace

Tato aktivita bude trvat 5 dnů. V této části si účastníci mimo jiné vytvoří životopis a průvodní dopis, který budou moci zkonzultovat s poradcem. Dále se připraví na přijímací pohovor, seznámí se s aktuální situací na trhu práce, se způsoby vyhledávání volných pracovních
míst, se zásadami psaní e-mailu, osvojí si práci s Portálem MPSV a dalšími pracovními portály atd.

  • Rekvalifikace – Prodavač

Účastníci absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz Prodavač v rozsahu 200 hodin teoretické výuky (29 dnů), kde si osvojí základní odborné znalosti pro vykonávání profese, které si pak následně procvičí v rámci praxí u zaměstnavatele. Teoretická část rekvalifikace bude většinou probíhat v okresním městě každého z okresů. Osnovy teoretického kurzu: obchodní provoz, administrativa prodejny, obchodní počty a účetnictví, psychologie prodeje, propagace, zbožíznalství a informační technologie.

  • Praxe u zaměstnavatele

Praxe u zaměstnavatele, která je praktickou částí rekvalifikačního kurzu Prodavač, je v rozsahu 100 hodin (17 dnů) a jsou v ní obsaženy následující tematické celky: pracoviště praktické části, hygiena pracoviště, manipulace se zbožím, prodej zboží, prodejní techniky, příprava zboží k prodeji, prodejní proces, doplňkové služby prodejny, kalkulace ceny, pokladní operace v prodejně a vystavování zboží. Do praxí budou účastníci rozděleni podle místa bydliště (dostupnosti. Praxe je také příležitostí pro seznámení se s případným budoucím zaměstnavatelem - zaměstnavatelům slouží jako možnost vybrat si vyhovujícího zaměstnance do trvalého pracovního poměru.

  • Absolvování závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku mohou absolvovat účastníci, kteří splní docházku v minimálním rozsahu 80% teorie a praxe. Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části - z učiva, které bylo v kurzu probráno. Je možné při neúspěchu závěrečnou zkoušku ještě 1x zdarma opakovat. Účastnící, kteří úspěšně složí závěrečnou zkoušku, získají Osvědčení o rekvalifikaci.

  • Poradenství

Po celou dobu realizace projektu bude probíhat poradenství. Individuální poradenství bude poskytováno s ohledem na potřeby každého účastníka – formou individuálních osobních konzultací, telefonickým a emailovým způsobem.

  • Zprostředkování zaměstnání

Pro minimálně 50 účastníků bude zajištěno pracovní umístění, s jehož zajištěním bude pomáhat poradce. Pro všechny účastníky projektu bude poskytnuta podpora v podobě poradenství – konzultace účastníků s poradcem o vhodnosti volných nabízených míst, pomoc při kontaktování zaměstnavatelů, vyhledávání volných pracovních míst atd.