Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo již dlouhodobě nezaměstnaní jsou.
Osoby zvolených cílových skupin projektu jsou ve velkém počtu evidovány jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR, velká část z nich jej již dlouhodobě nezaměstnaná a ostatní jsou dlouhodobou nezaměstnaností výrazně ohroženy.
Cílem projektu je tyto osoby motivovat, umožnit jim zvýšit si svoji kvalifikaci, zprostředkovat kontakt se zaměstnavatelem v rámci praxí a následně i zaměstnání.

Přínos projektu pro osoby cílových skupin

Hlavním přínosem je zvýšení šancí na úspěšné zařazení na pracovní trh a to prostřednictvím absolvování komplexního souboru poradenských, vzdělávacích, motivačních aktivit doplněných o zprostředkování zaměstnání, podporu pracovního uplatnění a poskytnutí doprovodných opatření.

 

Účastníci mimo jiné:
  • - zvýší si sebevědomí a motivaci
  • - zlepší si své komunikační dovednosti a umění prosadit se
  • - zlepší si orientaci ve svých schopnostech a možnostech, v požadavcích trhu práce
  • - získají znalosti a dovednosti při hledání volných pracovních míst, obsluze Portálu MPSV a ostatních inzertních portálů nabízejících volná pracovní místa
  • - zvýší si svoji kvalifikaci v oboru Prodavač
  • - získají praxi v oboru Prodavač
  • - získají kontakt na potenciální zaměstnavatele (v rámci praktické části rekvalifikace)
  • - získají možnost individuálního poradenství dle jejich zájmu a potřeb
  • - 50 účastníků projektu získá pracovní uplatnění